Totuus terrorismista

New World Order, Uusi Maailman Järjestys

“Maailmanhallitus on tulossa. Itse asiassa se on väistämätön. Ei mitkään perustelut puolesta tai vastaan voi muuttaa sitä tosiasiaa.” (Norman Cousins, ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen - Human Events, 10.8.1985)

MYSTINEN TERMI

Aamulehti kirjoitti 4.10.1992 artikkelin “Kaikkien sota kaikkia vastaan”, jossa valtionarkistonhoitaja professori Veikko Litzen näkee nykyajassa pelottavia yhtymäkohtia Rooman hajoamiseen, jolloin valtio syötti lihan ja leivän ihmisten suuhun, kunnes rakenteet romahtivat. Professori Litzen toteaa: “Keskitetyn valtiomahdin aika on peruuttamattomasti ohi ja siirrymme hajoamisen ja samalla ylikansallisten instituutioiden aikaan. Talouteen liittyvä aate saattaa nousta uudeksi hallitsijaksi. Tiedonvälitys pitää huolen siitä, että tämä avaruudessa kiitävä pallo on pian yksi iso kylä.” Emme kuitenkaan siirry vapaaehtoisesti, vaan meitä siirretään uuteen järjestykseen.

Termin uusi maailmanjärjestys todellinen merkitys on kuitenkin vain harvoille selvä. “Los Angeles Times” kirjoitti 18.2.1991: “Bushin visio uudesta maailmanjärjestyksestä vielä epäselvä.” Artikkelin mukaan Yhdysvaltojen Ulkoministeriön virkamiehiltä tiedusteltiin sanojen uusi maailmanjärjestys merkitystä. Kukaan ei oikein tiennyt, mitä sanat tarkoittivat. Kuitenkin termiä on käytetty jo kauan. Myös Adolf Hitler on sanonut: “Kansallissosialismi käyttää omaa vallankumoustaan uuden maailmanjärjestyksen luomiseen.”

Uusi maailmanjärjestys tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että koko tätä maailmaa, mukaanlukien sen talous, rahajärjestelmä, teollisuus, raaka-aineet ja myös uskonto, hallitsee yksi ainoa maailmanhallitus. Amerikan presidenttikilpaan osallistunut Pat Robertson sanoo myös suomeksi ilmestyneessä kirjassaan “Uusi maailmanjärjestys”, että uuden maailmanjärjestyksen ajattelua leimaa neljä perusedellystä:

1) Omistajaluokan eliminoiminen
2) kansallisten hallitusten ja kansallisen riippumattomuuden eliminoiminen
3) perinteisen juutalais-kristillisen teismin eliminoiminen
4) maailmanhallitus, jota valvoo paremmiksi arvioitujen eliitti, tai okkultistisessa mielessä “mestarit” tai “valaistuneet”.

Ajattelutapa, että ihmiset eivät ole tasa-arvoisia, vaan heidät voidaan jakaa eri luokkiin, on juuri ominaista valtaeliitille. Sama ominaisuus tuli selvästi ilmi Hitlerin rodunjalostusohjelmassa. Hindujen kastijako Intiassa perustuu samaan periaatteeseen, joka on peräisin muinaisista jumalaistarustoista.

PERSIANLAHDEN SOTA

Persianlahden sodan aikaan sanat uusi maailmanjärjestys tulivat koko maailman tietoon presidentti George Bushin välityksellä. Miksi Saddam Hussein hyökkäsi Kuwaitiin? Mikä oli tämän sodan takana, joka televisioitiin jokaiseen kotiin? Kaksi viikkoa ennen kuin Irak miehitti Kuwaitin 2.8.1990, venäläinen kenraali Makashov saapui Bagdadiin yllyttämään Husseinia hyökkäykseen. Amerikan suurlähettiläs April C. Glaspie on vastannut televisiossa kongressin kyselyssä ilmoittaneensa Irakille ennen kiehitystä, että USA ei sekaantuisi Irakin mahdollisesti hyökätessä Kuwaitiin. USA:n johtama 29 valtion liittouma aloitti kuitenkin operaatio Aavikkomyrskyn 17.1.1991 pommittamalla Bagdadia. Saddam Hussein totesi tulleensa hämätyksi.

Presidentti Bush puhui 29.1.1991 Amerikan kansalle: “Panoksena on enemmän kuin yksi pieni valtio, kysymyksessä on suuri ajatus - uusi maailmanjärjestys, jossa erilliset kansakunnat liittyvät yhteen yhteisen asian merkeissä saavuttaakseen ihmiskunnan universaalit toiveet: rauhan ja turvallisuuden, vapauden ja laillisuuden. Tällainen maailma on taistelumme arvoinen ja se on arvokas lastemme tulevaisuudelle.” Mikhail Gorbachev sanoi jo 31.12.1990, että “Persianlahden kriisi tulee olemaan uuden maailmanjärjestyksen alku.”

Presidentti Bush totesi San Franciscossa 28.2.1990 puheessaan, jonka tarkoituksena oli varojen keräys: “Maailman poliittinen kartta on muuttunut kerran toisensa jälkeen tällä vuosisadalla. Ja jokaisessa tapauksessa uuden tyrannin tulon tai verisen maailmanlaajuisen sodan syttymisen tai loppumisen välityksellä tapahtui uusi maailmanjärjestys.” Tämä puhe tapahtui siis melkein seitsemän kuukautta ENNEN kuin Saddam Hussein miehitti Kuvaitin!

Myöhemmin on todettu, että USA avusti salaa Irakia ennen Kuwaitin valtausta (kts liite). Samoin Iso-Britannian hallitus salli aseiden myynnin Irakille ennen sotaa. Aamulehti kirjoitti 17.11.1992 otsikon “John Major kiisti syytökset salailusta” alla: “Thatcherin, Majorin ja useiden muiden ministerien väitetään tienneen brittiyhtiöiden kaupoista ja sulkeneen niiltä silmänsä. Viimeiselle kaupalle hallitus antoi sinettinsä kaksi viikkoa ennen Kuwaitin valtausta.”

Persianlahden sota lisäsi Yhdistyneitten Kansakuntien mahtia ja lähensi valtioiden, varsinkin Neuvostoliiton ja USA:n välisiä suhteita yhteistä vihollista vastaan. Saddam Husseinista, joka tietenkään ei ole mikään viaton pulmunen, tuli uuden maailmanjärjestyksen taustavoimien pelinappula.

YHDEN DOLLARIN SETELI - MERKKI VANHASTA SUUNNITELMASTA

Yhdysvaltojen yhden dollarin setelin takapuolella on valtion Suuri Sinetti, joka on kuvattu molemmilta puolin. Moni ei ole kuitenkaan katsonut sinetin kuvaa lähemmin. Ihmiset tuhlaavat rahojaan eivätkä ryhdy tutkimaan niitä. Sinetin etupuolella on kuvattuna pyramidi, jonka yläpuolella lukee latinaksi ANNUIT COEPTIS, mikä tarkoittaa “Ilmoittaa syntymisen”. Pyramidin alapuolella on teksti NOVUS ORDO SECLORUM eli “Uusi sekulaarinen maailmanjärjestys”. Sekularismi on maallistumista, uskonnollisesta elämästä luopumista.

Pyramidin yläosa on irti muodostaen kolmion, jonka sisälle on piirretty silmä. Silmä on otettu mytologiasta ja sitä kutsutaan Horus-jumalan silmäksi. Itse asiassa se on kuitenkin Luciferin silmä. Jotkut väittävät silmän olevan Jumalan silmä. Silmää käyttävät kuitenkin myös vapaamuurarit ja tulemmekin myöhemmin toteamaan, että vapaamuurarius sen korkeimmilla asteilla onkin Luciferin eli saatanan palvontaa. Myös Adolf Hitlerin bunkkerissa on sama kolmion sisällä oleva silmä. Hitler ei varmaankaan palvellut Jumalaa.

Pyramidin alaosa koostuu kolmestatoista kivikerroksesta. Alimmassa kerroksessa ovat roomalaiset numerot MDCCLXXVI eli 1776. Vuosiluku viittaa joko illuminaattisalajärjestön perustamiseen 1.5.1776 tai Amerikan itsenäistymiseen 4.7.1776. Sinetin takapuolella on kuvattuna kotka, jonka yläpuolella on lause E PLURIBUS UNUM eli “Monesta yhdeksi”.

Tämä luciferista uutta maailmanjärjestystä kuvaava sinetti laitettiin yhden dollarin seteleihin presidentti Franklin D. Rooseveltin määräyksestä vuonna 1933 ja sinetti on seteleissä vielä tänäänkin niin kauan, kunnes käteinen raha otetaan pois käytöstä. Presidentti Roosevelt oli 32. asteen vapaamuurari.

Vapaamuurarien ylimmille asteille kuuluva Manly P. Hall selostaa kirjassaan “The Secret Teachings of All Ages” (Kaikkien aikakausien salaiset opetukset):

“Yhdysvaltojen hallituksen monet perustajat eivät olleet ainoastaan vapaamuurareita, vaan he saivat apua salaiselta ja korkealta järjestöltä Euroopassa, joka auttoi heitä perustamaan tämän maan erityistä tarkoitusta varten, jonka tietävät vain muutamat asialle vihityt. Suuri Sinetti on tämän ylevän järjestön allekirjoitus - näkymätön ja enimmäkseen tuntematon - ja keskeneräinen pyramidi sen vastakkaisella puolella on työpöytä, esittäen vertauskuvallisesti tehtävän päätökseen saattamista, johon Yhdysvaltojen hallitus oli omistautunut alusta lähtien.”

Lisäksi Manly Hall paljastaa kirjassaan: “Sinetin huolellinen analyysi paljastaa joukon salatieteellisiä ja vapaamuurariuteen liittyviä symboleja, joista tärkein on ns. Amerikan kotka… Amerikan kotka Suuressa Sinetissä on kuitenkin yleiseksi tavaksi tehty Feeniks-lintu.”

Manly Hallin mainitsema “erityinen tarkoitus” on kuitenkin paljastettu. Se on uusi maailmanjärjestys. [Kirjassa kuva yhden dollarin setelistä]

ILLUMINAATTIYHTEYS

Espanjalainen Ignatius de Loyola perusti salaisen valaistuneiden järjestön 1500-luvun alkupuolella Euroopan johtajien kontrolloimiseksi. Loyola oli niin syvällä okkultismissa, että hän pystyi jopa levitoimaan eli leijumaan ilmassa käyttäen apunaan mm. hypnoosia, meditaatiota, visualisaatiota ja noituutta. Loyolan toimien johdosta Espanjan inkvisitiossa mukana olleet dominikaanimunkit pidättivät hänet ja veivät paavi Paavali III:n puheille.

Ignatius de Loyola esitti kuitenkin paaville idean jesuiittaveljeskunnan perustamisesta. Paavi innostuikin asiasta ja päästi vapaaksi Loyolan, joka perusti jesuiittaveljeskunnan vuonna 1534. Vuonna 1540 paavi vahvisti veljeskunnan ja nimitti Loyolan sen ensimmäiseksi kenraaliksi. Jesuiittojen virallinen pyrkimys on harhaoppisuuden hävittäminen ja katolisen uskon levittäminen.

1700-luvun puolivälin jälkeen julkisuuteen pääsi tietoa jesuiittaveljeskunnan ja sen perustajan harjoittaneesta okkultismista. Järjestö lakkautettiinkin vuonna 1773. Vähän myöhemmin eli vuonna 1814 se tosin perustettiin uudelleen. Jesuiitat kouluttivat kuitenkin uuden miehen jatkamaan omissa nimissään illuminismin periaatteita. Tuon miehen nimi oli Adam Weishaupt.

Baijerilainen professori Adam Weishaupt perustikin 1.5.1776 salaisen järjestön Illuminaatit eli valaistuneet. On syytä mainita, että suuri englanninkielinen tietosanakirja Encyclopedia Britannica on poistanut uudemmista painoksistaan kaikki tiedot niin illuminaateista kuin Weishauptistakin. Illuminaatit olivat alunperin vapaamuurareita. Heihin kuuluivat myös kolme Yhdysvaltojen perustajajäsentä Benjamin Franklin, Thomas Jefferson ja John Adams. Nämä miehet antoivat muutamalle illuminaatille tehtävän laatia sinetti vastaperustetulle tasavallalle. Tuo samainen sinetti laitettii yhden dollarin seteleihin vuonna 1933 kuten olemme jo todenneet.

Weishauptin ja hänen seuraajiensa päämäärät olivat:
1. Kaiken järjestetyn hallinnon kumoaminen.
2. Yksityisen omistusoikeuden ja perintöjen lakkauttaminen.
3. Isänmaallisuuden ja kansallismielisyyden kumoaminen.
4. Perhe-elämän ja avioliittokäsitteen kumoaminen.
5. Kaiken uskonnon ja varsinkin kristinuskon lakkauttaminen.
6. Saattaa heidän miehensä “Valontuoja” maailman valtaistuimelle. Sana valontuoja on latinaksi lucifer.

Keinoja heidän päämääriensä saavuttamiseksi olivat ja ovat vieläkin mm.
1. Raha- ja seksilahjuksien käyttäminen hallitusten korkeiden virkamiesten kontrolliin saamiseksi.
2. Yliopistoissa työskentelevien illuminaattien tuli kouluttaa oppilaita kansainvälisyyteen. Tuli myöntää stipendejä ja opettaa, että yksi maailmanhallitus oli vastaus kansainvälisiin ongelmiin.
3. Illuminaattien kontrolloimia vaikutusvaltaisia henkilöitä tuli sijoittaa asiantuntijoiksi kaikkien hallitusten taustalle aiheuttamaan niille tuhoa.
4. Illuminaattien tuli saada tiedotusvälineiden kontrolli.

Illuminaattijärjestön anarkistiset suunnitelmat paljastuivat, kun heidän kuriirinsa kuoli salamaniskuun vuonna 1785. Sen seurauksena järjestö lakkautettiin. Van Knigge-niminen paroni ja temppeliherra vei kuitenkin jo vuonna 1778 illuminaattien suunnitelman maailman hallitsemiseksi vapaamuurarien johtoon. Sen lisäksi illuminaatit yhtyivät vapaamuurareihin 16.7.1782 Wilhelmsbadin kongressissa ja siksi illuminismi elää vieläkin voimallisesti vapaamuurarien johtoportaissa.

Wilhelmsbadin kongressin osanottajat joutuivat tietenkin vannomaan valan salaisuuksien säilyttämiseksi. Mukana ollut vapaamuurari Comte de Virieu mainitsee elämäkerrassaan traagisista salaisuuksista: “En usko niitä sinulle. Voin vain kertoa, että kaikki tämä on paljon vakavampaa kuin uskotkaan. Punottu salaliitto on niin hyvin suunniteltu, että monarkian ja kirkon on mahdoton päästä sitä pakoon.”

Illuminismin henkeä osoittaa myös vapaamuurarien pitämä kokoussarja Baselissa Sveitsissä vuonna 1897. Sen seurauksena syntyi asiakirja “The Protocols of the learned elders of Zion” (Siionin oppivanhempien pöytäkirjat). Mainittakoon, että Adolf Hitler oli tämän asiakirjan innokas tutkija ja kannattaja.

Asiakirjan mukaan kristitty kulttuuri tulee panna sekaisin ja nostaa sen tilalle maailman valtio. Keinoina tulee käyttää mm. väärien periaatteiden ja teorioiden opetusta kouluissa, työläisten yllytystä lakkoihin, liberalismia, sosialismia sekä kaikenlaisia kumouksellisia liikkeitä, jotka jakavat ihmisiä vastakkaisiin leireihin koskien poliittisia, sosiaalisia, rodullisia, taloudellisia ja uskonnollisia asioita. Nämä ryhmät tulee aseistaa ja rohkaista taistelemaan toisiaan vastaan. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes kaikki poliittiset ja uskonnolliset instituutiot on eliminoitu. Tämän jälkeen ryhmän oman diktaattorin tulee saada koko maailman valta.

Se, onko asiakirja aito vai väärennös, on aiheuttanut väittelyä. Virallisesti sitä pidetään väärennettynä. On kuitenkin helppo löytää yhtäläisyyksiä asiakirjan ja tämänhetkisen maailmantilanteen kanssa.

Tutkimukset osoittavat, että myös kommunismi on illuminismin tuote. Illuminaatit pitivät 1850-luvun alussa New Yorkissa salaisen kokouksen. Suunnitelman mukaan ateistit ja muut komoukselliset ryhmät tuli yhdistää “Kommunismi”-nimiseksi internationaaliksi eli kansainväliseksi työväenliitoksi. Tarkoitus oli saada aikaan vallankumouksia ihmiskunnan yhdistämiseksi. Ensimmäinen internationaali muodostettiinkin Lontoossa 28.9.1864. Vaikka sen oli tarkoitus ajaa työväen asiaa, palveli se todellisuudessa illuminaattien ja vapaamuurarien päämääriä.

Myös kommunismin isänä pidettyyn Karl Marxiin liittyy vähemmän tunnettuja piirteitä. Kun hän nuoruusvuosinaan väitti kirjoituksissaan olevansa kristitty, muuttui hän viimeisenä oppikouluvuotenaan hyvin uskonnon vastaiseksi. Hänen kirjeidensä ja runojensa tekstit sisälsivät yhtäkkiä pimeyttä, tuhoa ja kuolemaa. Marxin ystävä Moses Hess oli ilmeisesti tutustuttanut hänet satanismia harjoittavaan korkeamman asteen illuminismiin. Tätä todistavat myös eräässä Marxin runossa esiintyneet selvät kuvaukset illuminaattien vihkiseremoniasta.

Moskovassa sijaitsevan Marx-Instituutin varajohtaja professori M. Mtchedlov kirjoitti eräässä kirjeessään vuonna 1980, että heillä on kokoelmassaan sata Marxin teosta, joista vain 13 on nyt uudelleenpainettu yleisön luettavaksi. Mtchedlov ei selittänyt kirjeessään todellista syytä siihen, miksi suurin osa Marxin teoksista on pidetty yleisöltä piilossa: kirjat ovat liian paljastavia ilmaisten Marxin todellisen luonteen ja hänen yhteytensä satanismiin.

Kirjassaan “Pääoma” Karl Marx hyökkää voimakkaasti kapitalismia vastaan. Kuitenkaan Marx ei mainitse kirjassaan sanaakaan sen ajan suurimmasta kapitalismin edustajasta Rothschilldin pankkiirisuvusta, jolla sanottiin yleisesti olevan yksistään valta koko Euroopassa. Se on selvä osoitus siitä, että Marx ei ollut vilpitön tuomitessaan kapitalismin. Hänen päämääränsä olivat toiset. Varsinkin Venäjän historia osoittaa, että Karl Marx ei palvellut ihmiskuntaa, työväkeä tai sosialismia. Hänen oppinsa levittivät ateismia, tuhoa ja kuolemaa palvellen oivasti illuminismin päämääriä.3. UUTEEN MAAILMANJÄRJESTYKSEEN AJAVIA RYHMITTYMIÄ

“Maailman kehitys on mahdollista ainoastaan etsimällä ihmisten yleismaailmallista yksimielisyyttä, kun siirrymme uuteen maailmanjärjestykseen.” (Mikhail Gorbachevin puhe YK:lle 7.12.1988)

ULKOMAANSUHTEIDEN NEUVOSTO

Ulkomaansuhteiden neuvosto (Council on Foreign Relations eli CFR) käsittää noin 3000 Yhdysvaltojen vaikutusvaltaisinta henkilöä. Siitä tiedetään kuitenkin vähän, koska se saa hyvin vähän julkisuutta osakseen. CFR perustettiin vuonna 1921. Tärkeimmät sen perustamisessa mukana olleet henkilöt olivat kansainväliset pankkiirit J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg ja Jacob Schiff, joka oli eurooppalaisen pankkiiri Rotschildin pääedustaja Yhdysvalloissa. Kuten mainitsin aikaisemmin, Jacob Schiff oli mukana Venäjän vallankumouksen rahoittamisessa.

Ulkomaansuhteiden neuvostoa pidetään maailman yhdistämistä ajavana haamuhallituksena, joka johtaa Amerikkaa presidentistä ja senaatista koostuvan nukketeatterin välityksellä. CFR:n päämäärä löytyy sen omasta asiakirjasta “Tavoite No 7: Amerikan ulkopolitiikan perustavoitteet”: “rakentaa uusi kansainvälinen järjestys, minkä täytyy olla vastaus maailman pyrkimyksille rauhaan sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen muutokseen… sisältäen valtioita luokitellen itsensä sosialistisiksi.”

Ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen Saul Mendlovitz kirjoitti toimittamassaan lehdessä “Alternatives: A Journal of World Policy” numerossa 1 vuonna 1975: “Ei ole enää kysymys tuleeko maailmanhallitus vai ei vuoteen 2000 mennessä. Kysymykset ovat nyt kuinka se tulee tapahtumaan (mullistus, ajautuminen, suunnilleen järjenmukainen aikomus) ja tuleeko se olemaan totalitaarinen, hyväntahtoinen vai mukana oleva (mahdollisuudet tuossa järjestyksessä).”

Richard Falk, myös CFR:n jäsen, suunnitteli julkaisussa “On the Creation of a Just World Order” (Oikeudenmukaista maailmanjärjestystä luomassa) vuonna 1975, että 1970-luku oli tietoisuuden nousemisen vuosikymmen, 1980-luku olisi liikkellepanon aika ja 1990-luku olisi muodonmuutoksen vuosikymmen. Falk kirjoitti samana vuonna julkaisun “A Study of Future Worlds” (Tulevien maailmojen tavoite), jossa hän neuvoi:

“Tämän paremman maailmanjärjestyksen saavuttamiseksi keskeiset instituutiot täytyisi varustaa poliisilla, kun taas kansallisilta instituutioilta riistettäisiin olennaisesti sotilaallisia kykyjä… Parempaan maailmaan siirryttäessä ensimmäisenä ja keskeisenä tärkeysjärjestyksessä on edistyä kohti sotajärjestelmän vähentämistä kansainvälisessä elämässä sekä kohti kansallisten turvallisuuslaitteiden purkamista maailman suuremmissa valtioissa.”

Kontra-amiraalic Chester Ward, joka toimi laivaston sotaylituomarina vuosina 1956-1960, oli ulkomaansuhteiden neuvoston jäsen viisitoista vuotta, kunnes hän käänsi kenkkansa. Chester Ward kirjoitti vuonna 1975, että CFR:n päämäärä on upottaa Yhdysvaltojen itsenäisyys ja kansallinen riippumattomuus kaikkimahtavaan maailmanhallitukseen. CFR:n kansainväliset pankkiirijäsenet haluavat maailman pankkimonopolin vallalta, joka saa maailmanhallituksen johdon.

Amiraali Ward kuvailee CFR:n toimintatapoja: “Kun CFR:n määräävät jäsenet ovat päättäneet, että Yhdysvaltojen hallituksen tulee omaksua määrätty toimintatapa, CFR:n hyvin tehokkaat tutkimuselimet pannaan töihin järkiperäisten ja tunteellisten perusteiden luomiseksi tukemaan uutta politiikkaa ja tekemään tyhjäksi ja saattamaan häpeään kaikki vastustus niin älyllisesti kuin poliittisestikin.”

Ulkomaansuhteiden neuvostoon ovat kuuluneet mm. jokainen Yhdysvaltojen sota/puolustusministeri ja ulkoministeri yhtä lukuunottamatta vuodesta 1940 lähtien. CFR on valvonut Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelua eli CIA:ta melkein koko sen olemassaoloajan. CFR:n jäseniin kuuluu tai on kuulunut myös Bill Clinton, David Rockefeller, Henry Kissinger, Gerald Ford ja Jimmy Carter. George Bush on ollut CFR:n kuten myös trilateraalisen komission jäsen.

TRILATERAALINEN KOMISSIO

Puolalainen Zbigniew Brzezinski sai 1970-luvun alussa idean, että Yhdysvaltojen, Länsi-Euroopan ja Japanin tulisi ryhtyä yhteistyöhön eri ongelmien voittamiseksi. Hän kirjoitti kirjan “Between Two Ages” (Kahden aikakauden välissä), jonka mukaan kansantalous, puolustus ja poliittinen toiminta pitäisi kietoa yhteen. Suunnitelma koski kapitalistisia maita, koska kommunistisissa maissa oli jo hänen hyväksymänsä kontrolli. Brzezinski esitti ideansa David Rockefellerille, joka vei asian eurooppalaisen bilderberg-ryhmän kokoukseen. Sen seurauksena Brzezinski ja Rockefeller alkoivat kerätä jäseniä uuteen ryhmään, josta syntyi virallisesti trilateraalinen komissio vuonna 1973.

Yksi komission tavoitteista on maailman talouden johtaminen. Näin Yhdysvaltojen, Länsi-Euroopan ja Japanin taloudellinen yhdentyminen pohjustaa tietä maailmanhallitukselle. “Washington Post”-lehden kolumnisti Jeremiah Novak kirjoitti 5.2.1977 America-lehdessä: “Trilateraalisen komission välittömin tehtävä on luoda uusi maailman rahajärjestelmä korvaamaan kulta ja dollari kansainvälisinä vaihtoyksikköinä uudella valuutalla, jonka nimi on “erityiset nosto-oikeudet” eli SDR. Askeleena tuohon suuntaan komissio itse asiassa myötävaikutti siihen, että Kansainvälinen valuuttarahasto myi kultansa ja että luotiin järjestelmä, jossa kaikki valuutat merkitään SDR-määräisinä. Tämä oli ensimmäinen askel yrityksenä luoda uusi maailmanjärjestelmä.”

Amerikkalainen senaattori Barry Goldwater varoitti pari vuotta myöhemmin vuonna 1979 trilateraalisesta komissiosta kirjassaan “With No Apologies” (Ei anteeksipyynnöillä): “Mielestäni trilateraalinen komissio edustaa taitavaa, rinnastettua yritystä käyttää hyväkseen kontrollia ja yhdistää kokonaisuudeksi neljä valtakeskusta - poliittinen, rahallinen, henkinen ja kirkollinen. Hengellisellä, poliittisella ja taloudellisella vapaudella ei ole sijaa ensi vuosisadan trilateraalisessa rakenteessa… Trilateraalien todellinen pyrkimys on luoda maailmanlaajuinen taloudellinen valta, joka on suurempi kuin mukana olevien valtioiden poliittisten hallitusten valta… Järjestelmän johtajina ja luojina he tulevat hallitsemaan tulaveisuutta.”

David Rockefeller kutsui vuonna 1973 maapähkinäviljelijä Jimmy Carterin trilateraaliseen komissioon. Jimmy Carter oppi maailmanhallitusaatteet ja myöhemmin hänet valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi. Onkin syytä todeta, että Yhdysvaltojen presidentit valitsee sisäpiiri käyttämällä apunaan hallitsemiaan tiedotusvälineitä sekä sponsoroimalla valitsemiaan ehdokkaita jokaisesta suurimmasta poliittisesta puolueesta. Saatuaan presidentinviran Jimmy Carter totesi, ettei hän itse voi valita avustajiaan ja henkilökuntaansa. Hän toimi kuitenkin neljä vuotta presidenttinä palvellen hyvin tukijoitaan.

Presidentti John F. Kennedyn murha 30 vuotta sitten on esimerkki siitä miten käy, jos presidentti haluaa ottaa ohjat omiin käsiinsä. Useimmat amerikkalaiset uskovat Kennedyn murhan takana olleen laajan salaliiton ja tutkijat ovatkin löytäneet viitteitä, että itse CIA olisi murhan takana. Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ilmoitti vielä vaalikampanjansa aikana olevansa tyytymätön hallituksen tekemiin murhatutkimuksiin. 22.11.1993 Clinton kuitenkin ilmoitti, että hän hyväksyy virallisen selvityksen, jonka mukaan Lee Harvey Oswald oli yksin vastuussa Kennedyn murhasta. Mitäpä muutakaan hän uskaltaisi sanoa!

BILDERBERG-RYHMÄ

Bilderberg-ryhmän isänä pidetään puolalaista tri Joseph Retingeriä, jolla oli yhteyksiä maailman johtajiin. Retinger järjesti ensimmäisen Euroopan konferenssin Haagissa vuonna 1948, josta sai alkunsa Euroopan neuvosto. Retinger sai idean, että tärkeiden henkilöiden tulisi kokoontua epävirallisesti. Alankomaiden prinssi Bernhard innostui asiasta ja kutsui sopivia henkilöitä Euroopasta ja Yhdysvalloista. Ryhmän ensimmäinen neuvottelu tapahtui toukokuussa 1954 pienessä hollantilaisessa Oosterbeckin kaupungissa sijaitsevassa Bilderberg-nimisessä hotellissa, josta ryhmä sai nimensä. Prinssi Bernhardista tuli bilderbergiläisten ensimmäinen puheenjohtaja. Hänen on mainittu sanoneen: “Ihmisiä, jotka on kasvatettu kansallismielisyyteen, on vaikea uudelleenkouluttaa ajatukseen luovuttaa osa itsenäisyydestään ylikansalliselle järjestölle. Tämä on tragedia.”

Bilderberg-ryhmä on Yhdysvaltojen ulkomaansuhteiden neuvostoa vastaava organisaatio Euroopassa. Sen vuosittain pidettävät neuvottelut ovat hyvin salaisia. Sen ensimmäisestä neuvottelusta on kuitenkin päässyt jotain julkisuuteen: “On kiinnitetty riittämätöntä huomiota pitkän tähtäyksen suunnitteluun sekä kansainvälisen järjestyksen kehittämiseen, joka näkisi tämän hetken kriisiä pidemmälle. Kun aika on oikea, nykyiset käsitteemme maailman asioista tulisi laajentaa koko maailmaa koskeviksi.” Vuoden 1955 neuvottelusta vuotanut tieto koskee juuri tämänhetkistä tilannetta Euroopassa: “Tunnustettiin yleisesti, että on yhteinen vastuumme päästä mahdollisimman lyhyessä ajassa korkeimman asteen integraatioon aloittaen Euroopan yhteisestä markkina-alueesta.”

Myöhemmin on saatu selville bilderbergiläisten kaikki kolme päätavoitetta: uusi kansainvälinen talousjärjestys, uusi poliittinen järjestys sekä uusi uskonnollinen maailmanjärjestys. Viimeinen tavoite tähtää kristillisen kirkon tuhoamiseen käyttämällä apunaan tiedotusvälineitä ja koulutusta.

Vuoden 1986 kokous Iso-Britanniassa kuvastaa hyvin ryhmän ympärillä olevaa salaisuuden verhoa. Kyseiseen hotelliin asennettiin massiivinen turvajärjestelmä. Sanomalehdissä ei kirjoitettu mitään olennaista paitsi miehestä, joka joutui oikeuden eteen eksyttyään ryhmän neuvottelu-tiloihin yrittäessään löytää oikotietä hotellin läpi. Sanomalehtiraportin mukaan miehellä oli onnea, koska häntä ei ammuttu!

Vuoden 1989 kokousta Espanjaan kuuluvalla saarella paljastaa amerikkalainen lehti “The Spotlight” Washingtonista, joka väittää kertovansa uutisista myös toisen puolen. Seuraavassa otteita lehden artikkelista: “Bilderberg”-ryhmä löytyi piilosta Espanjan Atlannin puolella olevalta saarelta La Toja lähellä Pontevedraa 11-14. toukokuuta punoen salajuonia Englannin pääministeri Margaret Thatcherin poliittiseksi salamurhaksi… Bilderberg.ryhmä on onnistunut pysymään täydellisessä uutispimennossa… Yhdysvaltojen pääsanomalehtien johtohenkilöt ovat vuosien ajan olleet mukana salaisissa tilaisuuksissa luvaten, ettei mitään julkaista… Kansainvälisten rahoittajien ja poliittisten johtajien salaisen järjestön sisäiset lähteet sanoivat, että heidän salavihkainen kokouksensa tänä vuonna painotti tarvetta pistää rva Thatcher matalaksi, koska hän kieltäytyi luovuttamasta Britannian itsenäisyyttä Euroopan supervaltiolle, joka on syntymässä vuonna 1992… Suunnitelma Euroopan supervaltiosta on ollut bilderberg-ryhmän työjärjestyksessä jo vuosia. Sitä pidetään pääaskeleena heidän päämäärässään luoda maailmanhallitus ja se luo suotuisan ilmaston suurille pankeille syödä pienet ja suunnattomille, kansainvälisille jättiyhtiöille sulattaa itseensä pienemmät yritykset… Näiden kansainvälisten juonittelijoiden pahaenteistä luonnetta kuvaa heidän liialliset yrityksensä pitää ehdoton salaisuuden verho koskien ei ainoastaan heidän kokouksiaan, vaan koko heidän ryhmänsä olemassaoloa.”

“Spotlight” julkaisi myöhemmin kesäkuussa 1991 Baden-Badenissa Saksassa pidetyn bilderberg-ryhmän kokouksen osanottaja luettelon. Sen mukaan myös Suomesta oli mukana kaksi osanottajaa: Elinkeinoelämän vastuuskunnan puheenjohtaja, sosiaalidemokraatti Jaakko Iloniemi sekä Helsingin Sanomien pääomistaja Aatos Erkko. Mukana osanottajaluettelossa oli myös Bill Clinton, tuolloin vielä Arkansasin osavaltion kuvernööri.

David Rockefeller piti aloituspuheen Baden-Badenissa alkaen kiittämällä tunnettujen sanomalehtien johtajia vaiteliaisuudesta: “Olemme kiitollisia The Washintog Postille, The New York Timesille, Time-lehdelle ja muille julkaisuille, joiden johtajat ovat ottaneet osaa kokouksiimme ja kunnioittaneet hienotunteisia lupauksiaan melkein 40 vuotta. Meille olisi ollut mahdotonta kehittää suunnitelmaamme maailmalle, jos olisimme näiden vuosien aikana olleet alttiita julkisuuden kirkkaille valoille.”

Näin myös Helsingin Sanomat sai kiitokset vaiteliaisuudestaan, ettei tämä maailmanlaajuinen salaliitto pääsisi yleisön tietoon.

ROOMAN KLUBI

Rooman klubin perusti bilderberg-ryhmään kuuluva italialainen taloustieteilijä tri Aurelio Peccei vuonna 1968. Rooman klubiin kuuluu noin 200 jäsentä koostuen eri maiden talous- ja tiedemiesten eliitistä. Klubi tiedottaa ympäristöasioista ja tutkii uhmiskunnan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Taustalla se kuitenkin ajaa maailman yhdentymisen asiaa. Se kannattaa myös maailman väkiluvun vähentämistä, johon paneudumme hieman myöhemmin.

Rooman klubi on ilmaissut, että “vain maailmanlaajuinen vallankumous, uusi maailman taloudellinen järjestys voi pelastaa meidät”. Klubi julkaisi vuonna 1976 raportin “RIO: Reshaping the International Order” (RIO: Kansainvälisen järjestyksen uudelleenmuotoileminen) sanoen: “Uusi maailmanjärjestys täytyy välttämättä perustua siihen, että tunnustetaan rikkaiden ja köyhien valtioiden välinen toisistaanriippuvaisuus. Aloittamisen prosessi ja johtava muutos parempiin suuntiin voidaan ja pitäisi järjestää.” Kun Rooman klubi piti kymmenettä vuosijuhlaansa vuonna 1978, 400:lle suurlähettiläälle, valtiomiehelle, tiedemiehelle, taloustieteilijälle ym. kerrottiin, että “meillä on aikaa enintään vuoteen 1988 yhdistää kaikki valtiot uuteen ja varauksettomaan yhteistyöhön tai muuten maaplaneetta on tuhon oma”.

Aikakauslehti “Midnight Cry” sanoi toukokuun 1984 numerossa Rooman klubin olevan yksi uuden ajan liikkeen tai salaisen maailmanhallituksen päähallintakeskuksista. Lehti kertoi klubissa olevan jäseniä ns. “Euroopan mustasta aatelistosta”, joka taas on hyvin läheisesti sidoksissa “German Marshall Fund”-rahastoon. Rahasto on David Rockefellerin johtama salainen järjestö.

Rooman klubi tukee myös voimakkaasti kehitystä sellaisen yhteiskunnan luomiseksi, jossa ei käytetä ollenkaan käteistä rahaa. Friedrichsin ja Schaffin toimittamassa kirjassa “Microelectronics and Society: A Report To the Club of Rome” (Mikroelektroniikka ja yhteiskunta: Raportti Rooman klubille) sanotaan: “Siirtyminen yhteiskuntaan, jossa ei käytetä käteistä rahaa, näyttää väistämättömältä. Sen saa aikaan teknologinen kehitys, jonka tuo mikroelektroniikka ja sähköiseen rahojen siirtoon liittyvä huomattava kulujen säästö.” Käsittelen aihetta tarkemmin luvussa kahdeksan.

Barry Smith kertoo kirjassaan “Warning” (Varoitus) tapahtumista, kuinka uusiseelantilainen mies keksi vedelläkäyvän moottorin. Sanomalehdet olivat täynnä artikkeleita keksinnöstä, kunnes kirjoitukset yhtäkkiä loppuivat. Sitten ilmestyi uutinen, että Rooman klubi oli kiinnostunut keksinnöstä. Smith kuuli myöhemmin, että keksijä sai tukuittain rahaa, mutta kuoli pian sen jälkeen hyvin pahannäköisessä onnettomuudessa. Rooman klubia ei voi tietenkään ilman todisteita syyttää onnettomuudesta, mutta sen voi jokainen huomata, että vedelläkäyvää autoa ei ole ilmestynyt markkinoille. Se ei ilmeisesti sovi maailman valtaeliitin suunnitelmiin.

YHDISTYNEET KANSAKUNNAT

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen maailmaa yhdistävät taustavoimat yrittivät saada aikaan kansainvälisen hallituksen Kansainliiton (League of Nations) avulla. Kansainliiton toi rauhanomaisen yhteistyön nimessä julkisuuteen Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson apunaan hänen neuvonantajansa eversti House. Kansainliiton peruskirja astui voimaan yhdessä Versaillesin rauhansopimuksen kanssa vuonna 1920. Kansainliittoon liittyivät monet maat mukaanlukien myös Suomi. Wilson, House ja salainen valtaeliitti kokivat kuitenkin nöyryyttävän takaiskun Yhdysvaltojen kieltäytyessä jäsenyydestä. Sen seurauksena Kansainliitto menetti mahtinsa. Vähitellen siitä tuli yhä heikompi, kunnes se lakkautettiin vuonna 1946. Sen sijalle tuli YK, joka myös peri Kansainliiton varat.

YK on maailmanjärjestö, joka virallisesti pyrkii säilyttämään kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden. Lisäksi se yrittää ratkaista poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuuriongelmia. YK:n säännöt muotoiltiin San Franciscon konferenssissa keväällä 1945. Paikalla olleet Yhdysvaltojen valtuutetut olivat käytännöllisesti katsoen kaikki ulkomaansuhteiden neuvoston eli CFR:n entisiä, sen hetkisiä tai tulevia jäseniä. Säännöt astuivat voimaan 24.10.1945. Rockefellerin suku hankki YK:lle maa-alueen New Yorkista, minne sen päämaja rakennettiin vuonna 1951. Rockefellerin paneeliselostus vuodelta 1958 sisälsi lausunnon: “YK on lopulta symboli maailmanjärjestykselle, joka tullaan rakentamaan jonakin päivänä.”

YK ilmoitti toukokuussa 1974: “Me YK:n jäsenet julistamme juhlallisesti yhdistyneen päätöksemme tehdä hellittämättömästi työtä uuden kansainvälisen taloudellisen järjestyksen perustamiseksi.” CFR:n johtajistoon kuuluva C. Douglas Dillon, joka toimi valtionvarainministerinä presidentti Kennedyn aikana, on todennut: “Tulee kestämään ennenkuin ihmiset tässä maassa kokonaisuutena ovat valmiita luopumaan olennaisesti itsenäisyydestä maailmanlaajuisten ongelmian ratkaisemiseksi. Tulee kehittymään maailmanlaajuisia viranomaisia mahdollisesti YK:n tai vastaavien järjestöjen välityksellä.”

1950-luvulla, jolloin Yhdysvallat oli hyvin kommunismin vastainen, YK:n palveluksessa todettiin olevan paljon kommunisteja. Kommunistinen puolue myös tuki YK:ta. Entinen kommunistisen puolueen johtohenkilö Joseph Z. Kornfeder paljasti vuonna 1955 tunnistavansa, että YK:n “suunnitelma” on kommunistinen. Hän oli ollut melkein kolme vuotta Moskovassa kommunistisen puolueen päämajassa, missä hän oppi heidän toimintamallinsa. YK:n taustavoimat eivät koskaan aikoneet tehdä siitä rauhanturvajärjestöä, vaan valtavan Troijan puuhevosen. Kornfeder on sanonut: “YK:n sisäinen rakenne, kommunistisesti suunniteltu, on sosiologisen valloituksen malli, malli joka on tarkoitettu palvelemaan kommunismin tunkeutumista länteen. Se on nerokas ja petollinen.”

Toimittaja William F. Jasper on tutkinut YK:ta perusteellisesti ja sanookin kirjassaan “Global Tyranny - Step by Step” (Maailmanlaajuinen sortovalta - Askel askeleelta): “CFR on täysin luonut YK:n ja suunnitellut, että siitä lopulta tulisi kaikkimahtavan maailmanhallituksen työkalu.” Jasper on monen muun tutkijan ohella myös todennut, että YK:n ja sen alajärjestöjen antama kehitysapu on itseasiassa aiheuttanut paljon enemmän tuhoa kuin hyötyä kehitysmaissa. Samat yksilöt ovat käyttäneet samoja tuhoavia menettelytapoja lukuisissa kehitysmaissa samoin traagisin tuloksin. Ja hyödyn korjaavat aina samat yksilöt ja järjestöt. Miksi YK:n ulkomaanapuviranomaiset eivät opi virheistään?

YK:n toimia Somaliassa on arvosteltu hiljattain. Lehdet kirjoittivat otsikoissaan, kuinka YK rikkoo ihmisoikeuksia, Amnesty arvosteli YK-sotilaita, YK:n helikopteri tulitti siviilejä jne. Klaanipäällikkö Mohamed Farah Aideedin syytteet somalien kansanmurhasta saattavatkin pitää paikkansa. Asiaan toi odottamatta valoa uutinen Radio Suomen Aamunpeilissä 9.12.1993, jonka mukaan Somalian nälänhätä oli voitettu jo ennen YK-joukkojen väliintuloa. Operaation sanottiin tapahtuneen USA:n sisäisten pyrkimysten takia. Uutisraportti perustui vastajulkaistuun kirjaan “Operaatio Somalia”, jonka ovat kirjoittaneet suomalainen toimittaja Peik Johansson ja somalialainen toimittaja Abdulcadir Mohamed Diesow.

Hankin kyseisen kirjan ja suosittelen sitä kaikille, jotka haluavat lukea suomenkielellä paljastuksia YK:n likaisesta pelistä Somaliassa sekä siihen liittyvistä harhaanjohtavista uutisista maailman tiedotusvälineissä. Kirjan mukaan Somalia-operaatio on esimerkki YK:n täydellisestä fiaskosta. YK ei ollut edes yrittänyt ratkaista ongelmia humanitäärisesti ja poliittisesti. YK:n toimesta tapettiin ja kidutettiin lukuisia siviilejä. YK:n sotilaat pommittivat myös täynnä potilaita ollutta sairaalaa, jolloin yli 60 somalia sai surmansa ja sadat haavoittuivat.

Kirjoittajat sanovat olevan monia syitä Yhdysvaltojen Somalia-operaatioon kuten esim. syksyllä 1992 käytä presidenttipeli USA:ssa. Johansson ja Diesow mainitsevat kirjassaan myös todellisen syyn operaatioon: “Yhdysvallat on puhunut “uudesta maailmanjärjestyksestä” ja nyt oli helppo paikka todistaa maan kiistaton maailmanpoliisin rooli.”

Johansson ja Diesow eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka ovat arvostelleet YK:ta Suomessa. Tekstikombinaatti Paavo Haavikko, Tuomas Keskinen ja Kimmo Pietiläinen julkaisivat joulukuun 1993 alussa ajankohtaiskirjan “Tässä sitä ollaan. Optimistinen arvio”, jossa kirjoittajat paljastivat näkemyksensä YK:sta: “Martti Ahtisaari on kasvanut järjestelmässä, jonka koko olemassaolo on tarkoin harkittua propagandaa ja sitä seuraavaa päätöntä toimintaa muiden maksamin kustannuksin, jotka tahtovan jäädä velaksi. YK:ta ruokitaan kuin käenpoikasta, liian vähän.”

Aamulehti kirjoitti 9.4.1993: “Yli 7500 ammusta löytyi torstaina Bosnian saarrettuun pääkaupunkiin Sarajevoon pyrkineestä YK:n avustusrekasta, kertoivat YK-lähteet torstai-iltana. Kätkön löysivät tiesulkua vartioivat serbit. Löytö oli paha arvovaltatappio YK:lle, joka on kiistänyt serbien aikaisemmat väitteet avustuskuljetusten mukana olevista aseista.” Kuinka rauhanturvajoukoilla voi olla aseita avustusrekassa? Tämä kirja on jo antanut ja tulee antamaan vielä yksityiskohtaisemman vastauksen.

MAAILMANPANKKI JA KANSAINVÄLINEN VALUUTTARAHASTO

Maailmanpankki eli Kansainvälinen jälleenrakennuspankki sekä Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ovat YK:n vuonna 1945 perustamia erityisjärjestöjä. Ne syntyivät Bretton Woodsin konferenssin tuloksena. Suurin osa maailmanpankin pääjohtajista on pankin perustamisesta lähtien ollut CFR:n jäseniä. Kun maailmanpankin tarkoituksena on “lainoin helpottaa kansainvälisiä investointeja tuotannon ja elintason kohottamiseksi”, ovat seuraukset osoittautuneet katastrofiksi.

Matti Kuusela esitteli 4.4.1993 Aamulehdessä Susan Georgen kirjan “The Debt Boomerang” (Velkabumerangi). Amsterdamin yliopistossa työskentelevä amerikkalaistutkija Susan George pitää maailmanpankin ja IMF:n ammattijohtajia palkkamurhaajina, jotka vievät maapalloa kohti taloudellista katastrofia. Georgen mukaan Afrikan nälänhädän syitä eivät ole väestönkasvu ja sodat, koska ne ovat pääosin velkaongelman seurauksia.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Afrikan valtiot ovat saaneet apua ja tukea yhteensä 214 miljardia dollaria. Samalla ne ovat lyhentäneet velkojaan eli lähinnä maksaneet korkoja 217 miljardia dollaria. Kuitenkin yhteenlaskettu velkamäärä on vain kasvanut johtuen erääntyneiden lainojen huimista koroista. Susan George sanoo, että maailmanpankin ja IMF:n vääristyneiden ajattelumallien takana on outo myytti “kehityksestä” ja “rakenteellisesta sopeuttamisesta”. George ei tiedä, että taustalla on suunnitelma ja sen nimi on uusi maailmanjärjestys. Hän ei ole myöskään huomioinut, että käytännöllisesti katsoen kaikki maailman valtiot ovat korviaan myöten velassa maailmanpankille, IMF:lle, kansainväliselle järjestelypankille (BIS), G7:lle jne., jotka ovat mukana uuden maailmanjärjestyksen luomisessa. Näin valtioista Suomi mukaanlukien on tullut näiden pankkien sätkynukkeja.

Ihmiset ympäri maapalloa ihmettelevät, miksi poliitikot eivät pidä vaalilupauksiaan. he eivät voi pitää lupauksiaan, koska heidän kätensä ovat sidotut. Lainan mukaan maailmanpankki kumppaneineen asettaa EHTOJA. Jos ette noudata neuvomaamme politiikkaa, ette saa lainaa. Maiden poliittiset johtajat ovat allekirjoittaneet sopimuksia, jotka ovat voimassa riippumatta siitä, mikä on ollut vaalien tulos. Myös YK:n kanssa on solmittu monia salaisia kansainvälisiä sopimuksia.

Etelä-Afrikkalainen sanomalehti “Sunday Tribune” uskalsi paljastaa tämän asian 28.7.1991 artikkelissa “IMF:n rahoitus todennäköinen mutta ehdoilla”: “IMF:n avustus on merkinnyt sitä, että ne ovat alistaneet taloutensa julmaan sokkiterapiaan, jota IMF on määrännyt ehtona taloudellisen avustuksen saamiseksi.” Tämä on perimmäinen syy, miksi suuri osa Suomen ja muun Länsi-Euroopan poliittisesta johdosta vie itsenäisiä valtioita Euroopan Unionin jäseniksi. Euroopan Unioni, jota tarkastelemme tarkemmin myöhemmin, on tärkeä välietappi yhden maailmanhallituksen luomiseksi. Nämä sopimukset ovat myös syy, miksi kaikkialla maailmassa harjoitetaan samanlaista uuteen maailmanjärjestykseen johtavaa turmiollista politiikkaa. Suuri osa poliitikoista ei kuitenkaan varmaan tiedä, mistä on kysymys. Niiden, jotka tietävät, tulisi myöntää asia sensijaan, että kansalle syötetään valheita. On syytä muistaa Franklin D. Rooseveltin sanat, jotka ovat tänäkin päivänä voimassa: “Politiikassa ei tapahdu mitään sattumalta. Jos jotain tapahtuu, voit olla varma, että niin suunniteltiin tapahtuvaksi.”

Susan Georgen tutkimuksia tukee myös Bruce Richin kirja “Mortgaging the Earth” (Maapallon kiinnitys), josta Radio Suomi raportoi 22.3.1994 Tänään kymmeneltä-lähetyksessä. Raportin mukaan vain pieni osa maailmanpankin projekteista on onnistunut. Pääasiassa maailmanpankki on aiheuttanut vain vahinkoa. Kyseinen raportti ei tosiaan kehunut maailmanpankin toimia. Kuitenkin maailmanpankin myös länsimaita koskevat lainaehdot ja taustalla oleva uusi maailmanjärjestys jäivät odotetusti vaille huomiota.

Aamulehti kirjoitti 29.1.1993 ulkomaanosastossaan, että “Jeltsiniä syytetään nöyristelystä. Venäjän isänmaallisten ja entisten kommunistien julkaisema lehti Den on vuotanut julkisuuteen presidentti Boris Jeltsinin ja Yhdysvaltain entisen presidentin George Bushin käymiä luottamuksellisia keskusteluja. Keskustelut osoittavat lehden mukaan, että Jeltsin noudattaa ulkopolitiikassaan täysin amerikkalaisten ohjeita.” Kuinka Raamattu onkin oikeassa sanoessaan: “Rikas hallitsee köyhiä, ja velallinen joutuu velkojan orjaksi” (San. 22:7).

Sama koskee myös yksityisiä ihmisiä. Ennen teollisuuden vallankumousta Englannissa on ollut ajanjakso, jolloin mies on pystynyt elättämään itsensä ja perheensä tekemällä ainoastaan 15 viikkoa työtä vuodessa. Apunaan hänellä oli tuolloin vain yksinkertaiset työkalut, kotieläimet ja tuulimyllyt. Nykyään hän joutuu otsa hiessä rehkimään kymmeniä vuosia maksaakseen moninkertaisena takaisin asuntoonsa lainaaman summan. Asuntoa ei rakenneta enää sukulaisten ja ystävien vaan pankin avulla. Meistä on tullut velkojien orjia.

PÄÄKALLON JA SÄÄRILUIDEN JÄRJESTÖ

Oli toukokuinen yö vuonna 1947. Nuori mies makaa silmät sidottuna alastomana ruumisarkussa. Ryhmä miehiä kummallisissa asuissa huput tai naamiot kasvoilla ja kynttilät kädessä saapuu noutamaan häntä. Mies kannetaan rakennuksen keskiosaan. Naamioituneet miehet messuavat ja mutisevat outoja loitsuja arkun ympärillä. Johtaja korottaa äänensä: “Tänä yönä hän kuolee maailmalle ja syntyy uudestaan Järjestykseen, niinkuin hän tästä lähtien tulee sitä nimittämään. Järjestys on maailma itsessään, jossa hän tulee saamaan uuden nimen ja neljätoista uutta veriveljeä, jotka myös saavat uuden nimen.”

Sitten nuoren miehen käsketään aloittaa tunnustus. Maatessaan vielä arkussa hän joutuu paljastamaan kaikki seksuaaliset kokemuksensa ja fantasiansa. Häntä syytetään kuitenkin peittelystä ja valehtelemisesta. Tunnustus jatkuu, kunnes pienimmätkin yksityiskohdat on kerrottu. Seuraavaksi mies joutuu mutapainiin muiden veriveljien kanssa. Lopuksi mies saa uuden esoteerisen nimen johtajan sanoessa: “Tämä on uusi veljemme “Poppy”. Hän on ritari. Hänen tulee aina muistaa, että hän on luumies ja Järjestyksen jäsen, ja hänen ei tule koskaan unohtaa, että nuo olennot Järjestyksen ulkopuolella ovat barbaareja, vandaaleja ja pakanoita.” Luu, jossa lukee “Poppy”, heitetään luukasaan.

Tuo nuori mies oli meidän kaikkien tuntema George Bush, Yhdysvaltain aikaisempi presidentti, liittyessään hyvin salaiseen ja vaikutusvaltaiseen pääkallon ja sääriluiden järjestöön (The Skull & Bones), josta he itse käyttävät myös nimitystä järjestys (The Order). Voiko tuo järjetön touhu olla tosiaan totta? Ikävä kyllä. Texe Marrs, joka kuvaa luumiesten vihkiseremoniaa kirjassaan “Dark Majesty”, antaa todistusaineistona kolme toisistaan riippumatonta lähdettä: tutkimuspaperin, kirjan ja lehtiartikkelin.

Kenraali William H. Russell perusti pääkallon ja sääriluiden järjestön Yalen yliopiston yhteyteen vuonna 1832. Hänestä järjestö sai nykyisen virallisen nimensä “The Russell Trust”. Russell sai ajatuksen järjestön perustamisesta vieraillessaan vuonna 1832 salaisessa illuminaattijärjestössä Saksassa. Luumiesten järjestöön otetaan vuosittain vain 15 vaikutusvaltaista, rikasta ja etuoikeutettua jäsentä Yalen yliopistosta. Tällä hetkellä järjestössä on runsaat 600 korkea-arvoista jäsentä. Järjestön logo on pääkallo ristissä olevine sääriluineen, jonka alla on mystinen luku 322.

Steven M.L. Aronson kirjoitti “Fame”-lehdessä elokuussa 1989 artikkelissaan “George Bushin suurin salaisuus”, kuinka vuonna 1873 muutama opiskelija oli mennyt luvatta järjestön rakennukseen ja nähnyt siellä pääkalloja. Aronson jatkaa, kuinka vuonna 1979 useampi nainen Yalen yliopistosta pääsi pujahtamaan järjestön pyhäkköön ja näki siellä mm. pääkalloja, kokonaisen luurangon pystyssä olevassa ruumisarkussa sekä hakaristejä. Hakaristejä ovat historian kulussa käyttäneet Hitlerin ja natsien lisäksi myös buddistit ja hindut pakanallisissa menoissaan.

Myös George Bushin isä Prescott Bush kuului luumiehiin. Texe Marrs sanoo kirjassaan, että on olemassa valtava määrä selvää todistusaineistoa siitä, että Prescott Bush oli suurin taustatekijä, joka rahoitti Hitlerin ja natsismin nousun Saksassa. Tämä tapahtui “Brown Brothers Harriman” -nimisen firman välityksellä, jossa Prescott Bush oli osakkaana. Tri Antony Sutton esittää näistä asioista täyden todistusaineiston kirjoissaan “How the Order Creates Revolution” ja “America’s Secret Establishment.”

On mielenkiintoista, että sekä pääkallon ja sääriluiden järjestön, että Yalen yliopiston motto on sama, jonka löydämme Yhdysvaltain yhden dollarin setelistä: “Novus Ordo Seclorum” eli uusi sekulaarinen maailmanjärjestys! Siksi George Bush on myös bilderberg-ryhmän jäsen. Sen tähden hän on ollut CFR:n ja trilateraalisen komission jäsen sekä toiminut YK:n suurlähettiläänä.

Luumiesten päämäärinä on mm. maailman hallitseminen uuden maailmanjärjestyksen avulla sekä yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden kuten tiedon täydellinen kontrolli. Menetelminä tulee saksalaisen filosofi Hegelin oppien mukaan edistää vääriä vaikkakin oikeilta näyttäviä johdettuja konflikteja, jotka saavat aikaan yhteiskunnassa vihaa ja kahteen leiriin jakautumista.

Luumiesten vihkiseremonia muistuttaa hyvin paljon vapaamuurarien ylimpien asteiden seremonioita. Kokemusta on sanottu hyvin voimakkaaksi sitoen jäsenet toisiinsa tunteellisesti. Uusi jäsen ei tosiaan edusta enää mitään muuta kuin järjestöä ja sen päämääriä.

MUITA RYHMIÄ

Pohjois-Atlantin liitto perustettiin 9.9.1960 presidentti Eisenhowerin, joka oli CFR:n jäsen, allekirjoituksella. Liiton komitean varainhoitaja Elmo Roper piti tuolloin puheen “Päämääränä on koko maailmanhallitus” sanoen: “On selvää, että ensimmäistä askelta kohti maailmanhallitusta ei voida saada päätökseen ennekuin olemme edistyneet neljällä rintamalla: taloudellisella, sotilaallisella, poliittisella ja sosiaalisella. Sattumalta taloudellinen tapahtui ensin ja se oli hyvin positiivinen askel. Sotilaallinen on tullut nyt seuraavaksi ja se on välttämätön puolustuksellinen askel. poliittisen täytyy tulla seuraavaksi ja sosiaalinen tulee seuraamaan poliittista järjestelmää.”

Pohjois-Atlantin liiton muodostavat valtiot, jotka ovat allekirjoittaneet Atlantin sopimuksen eli NATO:n vuonna 1949 tai sen jälkeen. NATO:a alettiin uudistaa uuden maailmanjärjestyksen suuntaviivoihin kesäkuussa 1990 järjestetyssä Lontoon huippukokouksessa. Tavoitteeksi asetettiin “sotilaallisesti heikompi, mutta samalla entistä syvempään monikansalliseen yhteistyöhön kykenevän turvallisuuspolitiikan järjestön luominen”. Näin kirjoitti erikoistutkija Olli-Pekka Jalonen Aamulehdessä 3.1.1994.

Rockefellerin, Rothschildin ja Warburgin pankkiirisuvut ovar rahoittaneet uuden maailmanjärjestyksen lonkeroisia ryhmittymiä. Rockefellerin säätiön julkilausuma vuonna 1946 sanoo: “Tulevaisuuden haasteena on tehdä tästä maailmasta yksi”. David Rockefeller on Rockefellerien maailmanvallan nykyinen patriarkka ajaen tätä maailmaa uuteen järjestykseen. Lordi Rothschild on sanonut ystävälleen Englannin pääministeri Benjamin Disraelille: “Niin kauan kun kontrolloin valtion valuuttaa, en välitä, kuka säätää sen lait”. James Warburg julisti USA:n senaatille 17.2.1950: “Meillä tulee olemaan maailmanhallitus, pidämme siitä sitten tai emme. Ainoa kysymys on, saavutetaanko maailmanhallitus valloittaen vai suostumuksella.”

On syytä myös huomioida, että Amerikan keskuspankki on yksityisten pankkien omistuksessa. Amerikan liittohallitus lainaa suunnattomia summia viikottain keskuspankilta, joka luo tietokoneisiinsa rahaa tyhjästä! Rahaa, jota ei ollut olemassakaan aikaisemmin. Sisäpiiri sai tuon keskuspankkiasetuksen läpi vuonna 1913 aivan joulun alla, jolloin monet edustajat olivat jo joululomalla. Emanuel M. Josephson on kirjoittanut aiheesta kirjan “The Federal Reserve Conspiracy and the Rockefellers” (Keskuspankkisalaliitto ja Rockefellerit) vuonna 1968. Kirjasta selviää myös, kuinka USA:n korkein oikeus määräsi vuonna 1911 Rockefellerien Standard Oil-yhtiön purettavaksi lausuen: “Tasavallan turvallisuuden vuoksi määräämme, että tämä vaarallinen salaliitto täytyy loppua 15.11.1911 mennessä.” Huomaa, että jopa Korkein oikeus käytti nimitystä salaliitto, kun kysymyksessä oli Rockefellerit. Kuten olemme todenneet, Rockefellerit eivät noudattaneet oikeuden määräystä. Myös Englannin, Ranskan ja Saksan keskuspankit eivät ole näiden maiden hallitusten omistuksessa, vaan kansainväliset pankkiirit omistavat ne yksityisinä yrityksinä.

Auktoritäärinen roomalaiskatolinen kirkko haluaisi yhdistää maailman, jossa nykyinen paavi Johannes Paavali II näkee itsensä maailman hengellisenä johtajana. Malachi Martin kertoo kirjassaan “The Keys of this Blood” (Tämän veren selitykset) paavi Johannes Paavali II:n sanoneen: “Tahdomme sitä tai emme tahdo, olemme valmiit tai emme ole, kuitenkin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä tulemme elämään ensimmäisen maailmanhallituksen alaisuudessa, joka on koskaan ollut olemassa kansakuntien yhteisössä.” Kysymykseen, jos Gorbachev, Johannes Paavali tai joku hyvin voimallinen läntinen johtaja jättäisi paikkansa tavalla tai toisella, pitäisikö paavin ennustus yhdestä maailmanhallituksesta yhä paikkansa, on Johannes Paavali vastannut: “Voimat, jotka ovat ajaneet nämä ihmiset huipulle, mukaanlukien minut, ovat täsmälleen samat voimat, jotka ajavat meitä kohti yhtä maailmanhallitusta. Nuo voimat eivät muutu huolimatta siitä, että meidän johtajamme vaihtuvat.”

Suomalainen katolinen hiippakuntalehti “Fides” kirjoittaa numerossa 15/93 Suomessa vierailleen itävaltalaisen katoliseen kirkkoon kuuluvan Caritas-järjestön edustajan sanoneen: “Kansallismielisyyden torjuminen on kiireellisimpiä tehtäviä tämän päivän Euroopassa.” Ko. edustaja nimitti kansallismielisyyttä peräti “kuoleman syleilyksi”.

Maailmassa on laskettu olevan tuhansia ryhmittymiä ja verkostoja, jotka ajavat maailman yhdistymisen asiaa. Tärkeimpiä näistä mainittakoon vielä mm. vapaamuurarit (joista tarkemmin seuraavassa luvussa), kansalliset tiedustelupalvelut, Pyöreän pöydän ryhmä, Fordin ja Carnegien säätiöt, World Federalists, Aspen instituutti, Fabian Society, Socialist International, Worldwatch instituutti, Lucis Trust, World Goodwill ja Planetary Citizens. Lukuisat tiedotusvälineet ovat valtaeliitin hallinnassa. Varsinkin Rockefellerin rahadynastia omistaa suuren osan monikansallisten yritysten osakkeista. Siksi tällaisilta yrityksiltä liikenee rahaa lahjoitusten muodossa erilaisille ympäristöryhmille ja rauhanliikkeille, jotka omalta osaltaan muokkaavat yleisön mieltä lisääntyvälle kansainväliselle yhteistyölle ja yhdistymiselle.

Viereisellä sivulla on yksinkertaistettu kaavio uuden maailmanjärjestyksen valtaverkostosta. Haluan erityisesti painottaa sitä, että monet varsinkin alemman portaan ryhmittymät tietämättään ajavat yhdistymisen asiaa. Myöskään ryhmittymissä työskentelevien tavallisten virkamiesten ei voida olettaa tietävän maailman valtaeliitin päämääristä. Samoin kaaviossa mukanaolo ei tarkoita sitä, että kaikki esim. valtioiden johtohenkilöt tai tiedotusvälineet olisivat mukana tässä maailmanlaajuisessa salaliitossa.

Ei voida olettaa, että tuhannet maailmaa tavalla tai toisella yhdistävät ryhmittyvät olisivat syntyneet spontaanisti. Taustalla on suunnitelma ja valtava määrä rahaa. Suunnitelmia ei kuitenkaan synny ilman aivoja. Tätä maailmaa johtaa todellisuudessa pieni ryhmä miehiä, jonka lukumäärä on vähemmän kuin kymmenen. Kukaan ei tiedä heidän henkilöllisyyttääön, siksi heistä on käytetty erilaisia nimityksiä kuten näkymätön järjestys, viisauden mestarit, mestareiden neuvosto jne. Tuolla ryhmällä on suunnaton valta. He ovat valaistuneita, illuminaatteja, jotka kuvittelevat olevansa monin verroin ylempiarvoisia kuin tavallinen ihminen. He ovat vakuuttuneita siitä, että he tietävät mikä on parasta ihmiskunnalle. He haluavat asettaa oman miehensä maailman johtoon. Miehen, joka tulee lopettamaan kaikki sodat ja ratkomaan ongelmat. Miehen, jonka valtaosa maailman väestöä tulee ottamaan vastaan suurena pelastajana, messiaana.

[Valtakaavio]

- SALAINEN JOHTO

- Vapaamuurarit
- Pääkallon ja sääriluiden järjestö
- Ulkomaansuhteiden neuvosto eli CFR
- Trilateraalinen komissio
- Yhdistyneet Kansakunnat
- Bilderberg-ryhmä
- Rooman klubi
- Kansalliset tiedustelupalvelut (CIA, KGB, FBI)

- Maailmanpankki
- Kansainvälinen valuuttarahasto
- Kansainvälinen järjestelypankki
- Säätiöt (Rockefeller, Ford, Carnegie jne.)
- Keskuspankit (U.S.A., Englanti, Saksa, EU)
- Kansainväliset keskuspankit (Rothscildin ja Warburgin pankkidynastiat, Sassoon, Lazard Freres, Kuhn Loeb & Co, Chase Manhattan Bank, Morgan Guaranty Bank, Goldman Sachs jne.)

- Valtioiden ja alueellisten liittojen (EU, NATO jne.) johtohenkilöt
- Pyöreän pöydän ryhmä
- Rauhanliikkeet
- Ympäristöryhmät
- Koulutus
- Roomalaiskatolinen kirkko sekä maailman uskontoja ja kirkkoja yhdistävät liikkeet
- Tiedotusvälineet (Reuter, NBC, CBS, Time, Life, Look, Newsweek, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Business Week, Helsingin Sanomat jne.)
- Kansainväliset yritykset (Exxon, IBM, Boeing, Eastman Kodak, Xerox, Westinghouse, Safeway, Allied Chemicals, Firestone jne.)

http://www.netikka.net/mpeltonen/yhdentyminen.htm#nwo