Totuus terrorismista


Terrorismin vastainen sota

Joskus terrori-iskun takana ei olekaan terroristi. Daniele Ganserin kirja Naton salaiset armeijat kertoo Operaatio Gladiosta, joka räjäytti 1970-luvulla pommeja Italiassa ja sekaantui myös Greenpeacen Rainbow Warrior -aluksen upottamiseen. Missä Gladio on nyt?

Erilaiset Venäjän johtavat viranomaiset (niin sotilaat kuin siviilitkin) usein kertovat, että Kaukasian maanalainen liike on keinotekoinen tuotos, ja että sen ovat perustaneet pimeyden voimat jotka johtavat sitä ulkomailta käsin. Ja että rahansa metsäleirit myöskin saavat ulkomailta.
9/11 tapahtumien jälkeen alkanut “terrorismin vastainen sota” on muuttunut sodaksi ihmisoikeuksia vastaan.

Yhdysvallat monien muiden valtioiden avulla, on rikkonut kansainvälisiä ihmisoikeus sopimuksia metsästäessään, pidättäessään ja kuulustellessaan mahdollisia terroristeja.

Tuomitsen jyrkästi kaikki ihmisiin kohdistuvat väkivallanteot, kuten terrori-iskut, ja pidän terrorismin torjuntaa tärkeänä ihmisten turvallisuuden takaamiseksi kaikkialla maailmassa. Eri maiden hallitusten toimet terrorismia vastaan ovat kuitenkin johtaneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Syyskuun 2001 jälkeen käynnistynyt, Yhdysvaltain hallituksen johtama “terrorismin vastainen sota” on voimistanut kidutuksen hyväksyttävyyttä kuulustelumenetelmänä ja sitä kautta aiheuttanut kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän murenemisen.

Monenlaisia sortotoimia on perusteltu terrorismin vastaisella taistelulla, eivätkä toiset valtiot ole puuttuneet näihin toimiin.

Kidutuksen kielto on yksi niistä ehdottomista ja perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista, joita on loukattu terrorismin vastaisilla toimilla. Useista Yhdysvaltojen pidätyskeskuksista on saatu luotettavia tietoja vankien kidutuksesta. Näiden joukossa ovat Abu Ghraibin vankila Irakissa ja Guantánamo Bayn sotilastukikohta. Myös Venäjällä, Kiinassa, Egyptissä, Britanniassa, Malesiassa ja Keniassa on raportoitu tapahtuneen vakavia ihmisoikeusloukkauksia, jotka on perusteltu terrorismin vastaisella sodalla.

Terrorismin vastaisessa sodassa pelataan usein salaisin pelisäännöin. Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on siirtänyt vangittuja tai siepattuja henkilöitä maasta toiseen ilman oikeusprosessia tai virallisia luovutuspyyntöjä. Näiden salaisten lentojen seurauksena ihmisiä on pidetty Yhdysvaltojen salaisissa pidätyskeskuksissa ilman, että he ovat voineet tukeutua minkäänlaiseen oikeusapuun tai edes ilmoittamaan sijainnistaan. Ihmisiä on myös luovutettu maihin, jossa heitä on kidutettu ja pahoinpidelty.

Terrorismi (ransk. terrorisme, latinankielisestä sanasta terrere, aiheuttaa kauhua, pelotella) on lainvastaista yksilön tai ryhmän harjoittamaa voimankäyttöä tai väkivaltaa henkilöä tai omaisuutta vastaan, jonka tarkoitus on pelotella tai pakottaa hallitusta, siviiliväestöä tai segmenttiä edsistääkseen poliittisia tai sosiaalisia tavoitteita. Koska sanaa käytetään yleensä kuvaamaan ei-valtiollisten tahojen toimintaa, niin sanottu valtioterrorismi rajataan usein sen ulkopuolelle.

Terrorismia käytetään perusteluna lainsäädännön ja ulkopolitiikan suurille muutoksille demokraatiisissa pidetyissä maissa.

Onko kuva ylivoimaa vastaan iskevistä köyhistä terroristeista realistinen? Toisella puolella on käytännössä rajattomat taloudelliset ja inhimilliset resurssit ja toisella puolella katkeruutta, fanaattisuutta ja alkeellisia aseita, kuten syyskuun 11:nnen paperiveitset. Rajoittamattomat taloudelliset voimavarat antavat mahdollisuuden käytää planeetan parhaita aivoja ja manipuloida ja käyttää hyödyksi niitä köyhiä, jotka vastustavat järjestelmää. Tästä näkökulmasta heikkojen sota vahvoja vastaan on terrorismin luonnehdintana toivottoman romanttinen ja lapsellinen ja perustuu pinnalliseen tarkasteluun ja valtioitten itsensä tarjoaman tiedon kunnioittamiseen.

Monet terroristijärjestöt ovat verrattavissa palkkasotilaisiin. Ne muodostavat hämärän verkoston, joka erottamattomasti kytkeytyy rikollisuuden ja tiedustelupalveluiden alamaailmaan. Usein on mahdontonta määritellä mille taholle tai kenen agendaa se toteuttaa. Tämä johtuu siitä, että järjestöt ovat säännönmukaisesti tiedustelujärjestöjen soluttamia. Tiedustelun, vakoilun ja vastavakoilun maailmassa mikään ei ole sitä miltä se päällisinpuolin näyttää.