Totuus terrorismista


Siionistit

1800 -luvun puolivälissä Illuminati lähetti saksan juutalaiset Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Lontooseen valmistelemaan pohjaa kommunismille. Pian sen jälkeen Rothschild lähetti asiamiehensä John Jakob Astorin ja Jacob Schiffin Saksasta Amerikkaan. He rahoittivat sellaisia suurliikemiehiä kuin Rockefeller ja Morgan, jotka vuonna 1922 perustivat järjestön nimeltä Council on Foreign Relations (Ulkomaansuhteiden Neuvosto), päästäkseen vaikuttamaan Amerikkalaisen yhteiskunnan perusrakenteeseen ja kytkeäkseen sen politiikan Illuminatismiin.

Vuonna 1932 Saksassa oli yli 250 juutalaista organisaatiota. Vuotta myöhemmin oli enää yksi: Siionistinen Työväenpuolue. Miten tähän tultiin? 
Frankistien politiikka oli aluksi humanistista. Rothschildin rahoilla ja jesuiittojen vallalla Moses Mendelsohn (juut.) toi Saksaan ns. Valistuksen Ajan aatteet. Saksassa rahoitettiin sekä edistysmielisiä että konservatiivisia liikkeitä, minkä tarkoitus oli laimentaa erimielisyyksiä ja helpottaa vieraiden ajatusten leviämistä seurakuntiin. Tämä ei kuitenkaan riittänyt. Tavalliset juutalaiset eivät halunneet ryhtyä yhteistyöhön 'paholaisen' kanssa, joten heidän piintynyt Tooraan perustuva moraliteettinsa täytyi poistaa perusteellisesti ja sallia vain sabbatailaisuus. Tätä tarkoituista varten sabbatailaiset perustivat Siionismin. Liikkeen lopullisena tavoitteena oli perustaa sabbatailainen valtio historialliselle Juudan maalle ja ottaa näin käsiinsä johto juutalaisuudessa.

Tämän ajatuksen läpiviemiseksi juutalaisten olot Euroopassa oli saatava niin sietämättömiksi, että pakeneminen Palestiinaan alkaisi tuntua parhaalta vaihtoehdolta. Niinpä heihin alettiin kohdistaa eriasteista vainoa, jonka alkuunpanijoina olivat jesuiitat ja kommunistien 'taustapiruina' häärivät frankistit.

Siionistit onnistuivat kaiken lisäksi kontrolloimaan maastamuutto-politiikkaa niin, että ainoastaan poliittismielisten siionistijuutalaisten sallittiin muuttaa Israeliin. Ne juutalaiset, jotka vastustivat siionistista liikettä, suljettiin natsien miehittämille alueille. Monet juutalaiset vastustivat siionismia uskonnollisista syistä, koska katsoivat, ettei messiaaninen valtakunta voi toteutua ennen Messiaan tulemista. He olivat perustaneet Agudas Yisroel -nimisen yhdistyksenkin toimintaansa tukemaan, mutta se tukahtui pian. Holokaustiin johtanutta tapahtumainkulkua edisti suuresti se seikka, että monet valtiot sulkivat rajansa juutalaisilta emigranteilta.

On ihmetelty sitä, miten Adolf Hitlerin kaltainen 'tyhjäntoimittaja' pystyi muutamassa vuodessa nousemaan valtakunnan johtoon. Selitys saattaisi olla siinä, että hänellä oli perhesiteitä korkeilla tahoilla:

"Adolfin isä, Alois Hitler, oli Maria Anna Schicklgruberin avioton poika. Yleisesti oletetaan, että Alois Hitlerin isä oli eräs myllärin apulainen, Johann Georg Hiedler. Alois käytti äitinsä sukunimeä aina neljänkymmenen ikäiseksi, jolloin muutti sen Hitleriksi. ..On kuitenkin niitä, jotka vahvasti epäilevät sitä, että Aloisin isä olisi Johann Georg Hiedler. Mm. Thyssen jaKoehler väittävät kansleri Dollfussin määränneen Itävallan poliisin suorittamaan perusteellisen tutkimuksen Hitlerin perheestä. Tutkimuksen tuloksena valmistui salainen raportti, joka todisti Maria Anna Schicklgruberin asuneen Vienissä raskaaksi tulonsa aikaan ja olleen palvelijattarena paroni Rotschildin talossa. Heti kun raskaus havaittiin, hänet lähetettiin kotiinsa, jossa Alois syntyi. Mikäli pitää paikkansa, että joku Rotschildeista oli hänen isänsä, silloin myös Adolf Hitler oli osaksi juutalainen. Adolf Hitlerin kerrotaan tienneen tästä raportista ja sen sisällöstä ja yrittäneen mitätöidä sen."

Samojen lähteiden mukaan Aloisin syntymän aikaan (1837) ainoa Rotschild, joka asui Vienissä, oli Salomon Mayer. Hänen poikansa ja vaimonsakin asuivat muualla. On siten mahdollista, että Aloisin isä oli juuri Salomon Mayer, joka myöhemmin muutti nimensä Rotschildiksi. Yksi asia näyttää kuitenkin varmalta: ilman Hitleriä tuskin olisi nykyistä Israelin valtiota.

Vainojen aikoina jotkut frankistit pakenivat turvaan Yhdysvaltoihin, jossa - nimellisesti katolisina - menestyivät pankki- ja liikemiehinä. Heitä ovat mm. siionisti Felix Brandeis, Henry Morgenthau Jr., Stephen Weiss, Judah Magnes ja Felix Warburg. Yksi viimeksimainitun suvun jäsenistä, James Paul Warburg, sanoi 1950:

"Maailmanhallitus tulee, haluamme sitä tai emme. Kysymys on vain siitä, saadaanko se aikaan valtakeinoin vai yhteisellä sopimuksella."

J.P. Warburg, joka on aktiivinen toimija United World Federalists -järjestössä, on Paul Moritz Warburgin poika. Hänen veljen- ja sisarenpoikiaan ovat Felix Warburg ja Jacob Sciff, joilta virtasi miljoonia Venäjän vallankumouksellisille saksalaisen pankkiirin, James Warburgin veljen, Maxin välityksellä.

Yhdysvalloissa monet sabbatailaiset muuttivat nimensä salatakseen juutalaisen alkuperänsä. Näitä olivat mm. Madeleine Albright, John Kerry (Kohn) ja Wesley Clark. Erään israelilaisen lähteen mukaan myös Osama bin Laden olisi äitinsä puolelta juutalaista sukua. Tämän sanotaan olevan yleisesti tiedossa Israelissa, jossa 'vapaa tiedonvälitys' kuitenkin vaikenee asiasta.

Näennäisesti katolisuuteen tai islamiin kääntyneiden kabbalistien uskotaan toimivan salaisesti myös islamilaisessa maailmassa. Tämä saattaisi osaksi selittää muslimimaailman nykyisen sekasortoisen tilan. Siionin Viisaiden Pöytäkirjat antavat toimintaohjeita tällaisen tilan aikaansaamiseksi:

"Meidän on aikaansaatava koko Euroopassa ja suhteittemme avulla sieltäkäsin myös muissa maanosissa riitaisuuksia ja vihamielisyyttä. ... Toiseksi sekoitamme juonitteluillamme kaikkiin hallituksiin valtio-oikeudellisten ja taloudellisten sopimusten tai velkasitoumusten avulla vetämämme langat. Päästäksemme tähän päämäärään täytyy meidän käyttää viekkautta ja salajuonia suullisia neuvotteluja käydessämme ja sopimuksia tehdessämme, mutta julkisuudessa, niin sanotuissa 'virallisissa asiakirjoissa', meidän on noudatettava päinvastaista menettelytapaa ja osoittauduttava kunniallisiksi ja mukautuviksi."

Monet ovat halunneet leimata nämä Siionin Viisaiden Pöytäkirjat väärennetyiksi. Toimittaja Rose Cohen toteaa:

"... riippumatta siitä, ovatko ne aidot vai ei, ne heijastavat hämmästyttävällä tavalla todellisuutta. Lue ne, ja päätä itse!"

Siionin Viisaiden Protokollan kolmas pöytäkirja alkaa: "Tänään voin ilmoittaa teille, että olemme vain muutaman askeleen päässä päämäärästämme. Muutama askel enää ja tiemme päättyy vertauskuvallisen käärmeen ympyrään, joka on kansamme tunnuskuva. Kun tämä kehä sulkeutuu, jäävät kaikki Euroopan valtiot siihen kuin voimakkaisiin pihteihin. "

Mihin tässä mainittu käärme viittaa? Okkulttisessa traditiossa se on symboli Ouroboroksesta, käärmeestä, joka syö omaa häntäänsä. Se on myös teosofisen liikkeen symboli ja viittaa gnostilaiseen ideaan 'Pedes Finis Aborigine' eli palaamista Eedeniin ja luomisessa vallinneeseen (gnostilaisen käsityksen mukaiseen) tilaan. Eli kuten New Age kirjoittaja Tim Robbins totesi:

"Tarkoituksemme on ... palata Eedeniin, tulla ystäviksi käärmeen kanssa ja sijoittaa tietokoneemme villiomenapuiden joukkoon."

Tämä käärme kuvaa myös niitä valtakuntia, jotka se on 'syönyt' eli joissa se on saanut huomattavan vallan, aina Perikleen ajoista asti.

Mikä sitten on Suuri Babylon? Lyhyesti sanottuna se on 'Saatanan synagoogan' okkulttisten ja väärien oppien turmelema kristillisyys. Sen ytimenä on Katolinen kirkko, mutta protestanttiset kirkkokunnatkaan eivät ole kyenneet poistamaan kaikkia vääriä oppeja eikä käytäntöjä. Suurimpia syitä siihen lienee edelleen yleisesti käytetty 'pakkokastaminen' eli lapsikaste.


Lähde:
www.watch.pair.com